Wystawa malarstwa Krzysztofa Kaszczyszyna

Zapraszamy wszystkich na wystawę naszego kietrzańskiego artysty Krzysztofa Kaszczyszyna. To kilkanaście portretów św. Jana Pawła II oraz kilku świętych czy błogosławionych tak bardzo z nim związanych, czyli św. Matki Teresy z Kalkuty, św. ojca Pio, św. Faustyny. św. Maksymiliana Marii Kolbego, a także sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Krzysztof Kaszczyszyn urodził się w Miłkowie k. Jeleniej Góry. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dyplom ze specjalizacji „Tkanina unikatowa” (dywan, gobelin) uzyskał w 1980 r. Pracował w Zakładach Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu jako plastyk projektowy. Zajmuje się tkactwem artystycznym, projektowaniem przemysłowym i malarstwem. Miał wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą (Austria, USA, Kanada, Czechy, Niemcy, Francja). Pan Krzysztof Kaszczyszyn mieszka w Kietrzu.

papieskie-portrety-plakat
WĄTEK KIETRZAŃSKI związany z pielgrzymowaniem Jana Pawła II do Polski

WĄTEK KIETRZAŃSKI związany z pielgrzymowaniem Jana Pawła II do Polski

Jan Paweł II

W numerze 2/2020 „Bibliotekarza Opolskiego” w artykule Beaty Śliwińskiej „Święty Jan Paweł II w wybranych dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu możemy dowiedzieć się wiele m. in. o okolicznościach przybycia Papieża-Polaka na Górę Świętej Anny 21 czerwca 1983 r. Oto fragment z motywem kietrzańskim:Gratulując kardynałowi Wojtyle, władza jednocześnie zaznaczała, że nie dopuści do klerykalizacji życia i stosowania terroru wiary, jakie mogą się w związku z wizytą papieża ujawnić w niektórych środowiskach. Wyczuwało się nutę groźby w medialnych podsumowaniach zagranicznych komentarzy: Polski Kościół reaguje z pewnością spokojnie i odpowiednio do niebezpiecznego zaszczytu, jaki go spotkał… (Archiwum Państwowe w Opolu, akta KW PZPR w Opolu, sygn. 45/2579/2935 i 1482). Władza dosłownie zaglądała Polakom w okna – w zachowanych dokumentach odnajdujemy zapisy m.in. o treści: od przyjazdu papieża krąży w środowisku miejskim i wiejskim obraz, przed którym gromadzą się członkowie rodzin, odprawiając modły. Obraz ten jest w danej rodzinie 1 dzień, następnie przekazywany jest następnej rodzinie (Archiwum Państwowe w Opolu, Komitet Miejsko-Gminny w Kietrzu, sygn. 45/1987/81). Na nic się zdała ta kontrola – za sprawą Papieża-Polaka blok komunistyczny zaczął się trząść w posadach, a pierwsze pęknięcia i rysy pojawiły się już podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Polski (1979 r.), kiedy to Polacy usłyszeli donośne i mocne słowa: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi (…) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi… Podsłuchiwani i zastraszani ludzie poczuli siłę, zobaczyli, że w opozycji do władzy stoją nie tysiące, a miliony Polaków. Rok później powstał NSZZ „Solidarność”, zaś po drugiej pielgrzymce papieża do kraju generał Jaruzelski ogłosił zniesienie stanu wojennego.

ROK ŚW. JANA PAWŁA II

Już październik. Przed nami NIEDZIELA PAPIESKA.
Potem 16 października – 42. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a 22 października liturgiczne wspomnienie naszego świętego.
Przypominamy o naszej inicjatywie – wciąż aktualnej.

DZIĘKI OJCU… OJCZE, DZIĘKI !!

wspomnienie-o-janie-pawle-II

Z okazji Roku Świętego Jana Pawła II zapraszamy Państwa – starszych
i młodszych – do podzielenia się tym, co za sprawą Ojca Świętego zdarzyło się w Waszym życiu. To mogą być wspomnienia z pielgrzymek do Rzymu czy innych miejsc, do których Papież pielgrzymował. Mogą być relacje
z wypraw, wycieczek do miejsc związanych jakoś z Karolem Wojtyłą. Równie cenne mogą być relacje z bezpośrednich spotkań z Ojcem Świętym, jak i przemyślenia na temat jego życia i pontyfikatu. Może lektura jego utworów, dokumentów papieskich, homilii, wypowiedzi, filmów o nim, piosenek będzie świadectwem, że był i jest dla nas kimś ważnym. Można sfotografować pamiątki, skopiować zdjęcia i opisać je. To mogą być drobne rzeczy, krótkie notatki, impresje – prosta lub bogatsza twórczość. A może mają Państwo inne pomysły? Niech to będzie nasz gest serca, prezent, podziękowanie, dar złożony naszemu Wielkiemu Rodakowi na jego 100. rocznicę urodzin. Podzielmy się tym darem ze sobą – niechaj nas łączy!
Do 22 października czekamy na Państwa wypowiedzi: pisane, malowane, fotografowane, nagrywane i inne. Będziemy je za Waszą zgodą prezentować, publikować. Przesyłajcie je na naszą pocztę elektroniczną: mgokkietrz@poczta.onet.pl lub na pocztę tradycyjną:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, 48 – 130 Kietrz.
UWAGA! To nie jest konkurs, ale autorów ciekawych prac nagrodzimy. ODWAGI! DO DZIEŁA!

Nabór na stanowisko INSPEKTORA ds. KULTURY – PLASTYKI NIEROZSTRZYGNIĘTY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR ds. KULTURY  – PLASTYKI

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko na etapie sprawdzenia ofert pod względem formalnym.

Komisja konkursowa odrzuciła złożone oferty.

Uzasadnienie

W związku z niespełnieniem wymagań konkursowych (braki formalne w wymaganej dokumentacji) Komisja konkursowa nie dopuściła żadnego z kandydatów do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informuję, że ogłoszony zostanie ponowny nabór na ww. stanowisko.

Wiesław Janicki
dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Kietrzu