Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20
lub telefonicznie 77 485 44 04, od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8:00 –  15:00.

Informacja o naborze i jego wynikach zostanie umieszczona:

– na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl);

– na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kietrz.pl);

– na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (www.dk.kietrz.pl);

– na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1;

– w gablocie informacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 20.