INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR ds. KULTURY  – PLASTYKI

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko na etapie sprawdzenia ofert pod względem formalnym.

Komisja konkursowa odrzuciła złożone oferty.

Uzasadnienie

W związku z niespełnieniem wymagań konkursowych (braki formalne w wymaganej dokumentacji) Komisja konkursowa nie dopuściła żadnego z kandydatów do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informuję, że ogłoszony zostanie ponowny nabór na ww. stanowisko.

Wiesław Janicki
dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Kietrzu