„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Cudze chwalicie , swego nie znacie”

mająca na celu: „Promowanie produktów lokalnych obszaru poprzez organizację jarmarku z biożywnością, lokalną twórczością i rzemiosłami różnymi na rynku w miejscowości Nowa Cerekiew “   

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 71 977,05 zł, w tym ze środków EFRROW 39 978,00 zł .

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”