Kilka miesięcy temu, 14 marca, cieszyliśmy się zacnym jubileuszem 100 urodzin Pana Eugeniusza. Przekazywaliśmy mu powinszowania i pozdrowienia. Niestety, z powodu ograniczeń epidemicznych nie mogliśmy go odwiedzić w krapkowickim DPS, gdzie od kilku lat mieszkał. Żołnierz Armii Krajowej. Emerytowany prawnik z Opola. Chłopak z Limanowej, który w 1935 r. z rodziną trafił do Wadowic i zamieszkał w najbliższym sąsiedztwie Wojtyłów, w kamienicy, gdzie mieszkał Lolek – Karol Wojtyła z ojcem. Od tamtego czasu stali się bliskimi kolegami, także z tej samej klasy gimnazjalnej. Razem zdawali maturę w 1938 r. Do dziś był ostatnim żyjącym (spośród 42) kolegą klasowym Świętego Papieża. Uczestniczył w wielu spotkaniach z Karolem Wojtyłą jako księdzem, potem biskupem, kardynałem i papieżem. Korespondował z Ojcem Świętym. Niestrudzenie od wielu lat dawał świadectwo świętości życia swego Przyjaciela w wielu publikacjach, audycjach, wywiadach, filmach, a nade wszystko podczas spotkań, głównie z młodym pokoleniem. W maju br. został świadkiem w rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym Emilii i Karola Wojtyłów. Latem ukazała się drukiem jego wspomnieniowa książka pt. „Historia niezwykłej przyjaźni”. Mieliśmy szczęście znać Pana Eugeniusza, zapraszać go i spotykać się z nim wielokrotnie czy to w Głubczycach, Pietrowicach Głubczyckich, także w branickim ZAZ i w naszym Kietrzu: w szkole i w domu kultury – 19 maja 2015 r. Ostatni raz był gościem honorowym podczas uroczystości odsłonięcia pomnika św. Jana Pawła II w Głubczycach w listopadzie 2018 r. Przy każdych naszych odwiedzinach w Opolu czy w Krapkowicach Pan Eugeniusz z radością nas przyjmował, wspominał spotkania na ziemi głubczyckiej i pozdrawiał jej mieszkańców. Dziś o poranku zakończył swe doczesne pielgrzymowanie – życie prawe, szlachetne, godne, oddane w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. NIECH SPOCZYWA W POKOJU! CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! „Jego klasa” to piosenka dedykowana Panu Eugeniuszowi, powstała z inspiracji i na podstawie jego wspomnień o szkolnych wadowickich latach, losach kolegów, na czele z tym najsłynniejszym – Lolkiem, Karolem Wojtyłą, św. Janem Pawłem II.