O Nas

Centrum Kultury i Sportu Tkalnia – jest samorządową instytucją kultury, zajmującą się animacją kultury oraz organizowaniem imprez kulturalno – rozrywkowych. Celem CKiS jest wszechstronny rozwój człowieka jego ambicji i potrzeb oraz aktywne uczestnictwo w wychowaniu młodego pokolenia uwrażliwiając go na szeroko pojętą kulturę.
Historia Centrum Kultury i Sportu Tkalnia, jeszcze pod nazwą Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury zaczyna się w 1992 roku, kiedy budynek został przekazany miastu przez zakłady tkanin dekoracyjnych „WELUR” S. A
W skład CKiS Tkalnia wchodzą:
Dom Kultury w Kietrzu i 4 Wiejskie Domy Kultury w Dzierżysławiu,  Nasiedlu, Nowej Cerekwi i Pilszczu.

W budynku CKiS swoje miejsce ma:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  • Klub Seniora, który stworzył zespół „Wrzos”

Duży nacisk w naszej działalności kładziemy na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz wzmacnianie i rozszerzanie amatorskiego ruchu artystycznego. Systematycznie prowadzimy edukację wśród dzieci i młodzieży a nawet dorosłych.
Zapewniamy możliwość uczęszczania na zajęcia:

  • plastyczne
  • taneczne
  • wokalne
  • fitness
  • fitness senior 50+

Ogromnym powodzeniem cieszą się również niewielkie imprezy organizowane w sali kameralnej (np.: Mikołajki, Dzień Mamy, wystawy, spotkania autorskie, różnego rodzaju warsztaty itd.), ale także te większe np.: koncerty, operetki, kabarety itd. na mieszczącej 380 osób sali widowiskowej.

CKiS uwzględnia przedsięwzięcia integrujące społeczność lokalną poprzez organizację imprez masowych i plenerowych takie, które uwzględnione są w kalendarzu kulturalnym miasta np.: Dni Kietrza, Kietrz Drift Open, Dożynki, Dzień Dziecka, Akcja Zima/ Lato w Mieście itd.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, w której szarzej omawiamy swoje propozycje, fotoreportaże z odbytych imprez oraz zapowiedzi przyszłych wydarzeń, które zawsze będą zamieszczane wcześniej.