Jan Paweł II

W numerze 2/2020 „Bibliotekarza Opolskiego” w artykule Beaty Śliwińskiej „Święty Jan Paweł II w wybranych dokumentach z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu możemy dowiedzieć się wiele m. in. o okolicznościach przybycia Papieża-Polaka na Górę Świętej Anny 21 czerwca 1983 r. Oto fragment z motywem kietrzańskim:Gratulując kardynałowi Wojtyle, władza jednocześnie zaznaczała, że nie dopuści do klerykalizacji życia i stosowania terroru wiary, jakie mogą się w związku z wizytą papieża ujawnić w niektórych środowiskach. Wyczuwało się nutę groźby w medialnych podsumowaniach zagranicznych komentarzy: Polski Kościół reaguje z pewnością spokojnie i odpowiednio do niebezpiecznego zaszczytu, jaki go spotkał… (Archiwum Państwowe w Opolu, akta KW PZPR w Opolu, sygn. 45/2579/2935 i 1482). Władza dosłownie zaglądała Polakom w okna – w zachowanych dokumentach odnajdujemy zapisy m.in. o treści: od przyjazdu papieża krąży w środowisku miejskim i wiejskim obraz, przed którym gromadzą się członkowie rodzin, odprawiając modły. Obraz ten jest w danej rodzinie 1 dzień, następnie przekazywany jest następnej rodzinie (Archiwum Państwowe w Opolu, Komitet Miejsko-Gminny w Kietrzu, sygn. 45/1987/81). Na nic się zdała ta kontrola – za sprawą Papieża-Polaka blok komunistyczny zaczął się trząść w posadach, a pierwsze pęknięcia i rysy pojawiły się już podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Polski (1979 r.), kiedy to Polacy usłyszeli donośne i mocne słowa: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi (…) Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi… Podsłuchiwani i zastraszani ludzie poczuli siłę, zobaczyli, że w opozycji do władzy stoją nie tysiące, a miliony Polaków. Rok później powstał NSZZ „Solidarność”, zaś po drugiej pielgrzymce papieża do kraju generał Jaruzelski ogłosił zniesienie stanu wojennego.